วงจรชีวิตการพนันออนไลน์

การเข้าสู่การแทงบอลออนไลน์จะมีความแตกต่างกัน สําหรับลูกค้า 2 กลุ่ม คือ 1. ลูกค้าที่ได้รับการแนะนํามาจากสมาชิกเก่าที่เคยแทงพนันอยู่ก่อนแล้ว 2. ลูกค้าที่ไม่มีใครแนะนําเข้ามาเล่นพนันบอลออนไลน์ ลูกค้าที่มีผู้แนะนํามาทั่วไปมีอยู่ด้วยกัน 2 ขั้นตอนคือ ผู้ที่ต้องการแทงพนันสามารถทำการโทรศัพท์เข้าไปหาเจ้าของเว็บไซต์ที่รับแทงพนันหรือพนักงานที่รับสายแทงพนันออนไลน์โดยตรงหรือฝากผ่านผู้ที่แนะนํา การขอ username และ password ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์รับแทงพนันบอล หลังจากได้รับ password ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ทันทีโดยผู้เล่นไม่จําเป็นที่จะต้องโอนเงินเข้าไปยังบัญชีธนาคารของผู้รับแทงพนัน ผู้เล่นก็จะได้เครดิตวงเงินเดิมพันจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยด้วยกันคือ ความสนิทระหว่างผู้แนะนําและผู้รับแทงพนันและความเชื่อมั่นที่ผู้แนะนํามีให้กับผู้รับแทงพนันถือว่าเป็นหลักประกันถึงความสามารถของผู้เล่นพนันว่าจะสามารถชดใช้หนี้พนันได้ตรงตามจํานวน วันเวลาที่ตกลงกันไว้ สำหรับกระบวนการเล่นพนันบอลออนไลน์ของกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีผู้แนะนําโดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกัน 3 ขั้นตอน คือ 1. ผู้เล่นพนันสามารถโทรศัพท์ไปยังเจ้าของเว็บไซต์หรือผู้รับแทงพนันได้ตามจากโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในโฆษณา ตามหน้าเว็บไซต์รับแทงพนันบอลออนไลน์หรือตามหนังสือพิมพ์กีฬา ขั้นตอนนี้โดยส่วนใหญ่แล้ว ทางผู้รับแทงพนันหรือเจ้าของเว็บไซต์จะยังไม่ให้ username และ password แก่ผู้เล่น แต่มักจะให้ผู้เล่นติดต่อไปยังตัวแทนที่รับแทงพนัน เช่น ผู้ที่มีหน้าที่คอยให้ username และ password หรือcall center อีกทอดหนึ่ง เพราะทางเว็บไซต์ต้องการลดความเสี่ยงที่ว่าบุคคลที่ติดต่อเข้ามาอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ การจัดการโดยปกติแล้วเจ้าของเว็บไซต์รายหนึ่งมีตัวแทนที่รับแทงพนันอยู่แล้วเป็นจํานวนไม่น้อย และโดยมากผู้ที่เล่นพนันอยู่ก่อนแล้วก็มักจะอยากที่รับเป็นตัวแทนรับเดิมพัน เนื่องจากตัวแทนรับแทงพนันจะได้รับผลประโยชน์บางส่วนจากเงินเดิมพัน เมื่อต้องการเล่นพนันกับตัวแทนรับแทงพนันแล้ว ผู้เล่นพนันจะได้ username และ password เพื่อไปใช้เข้าสู่ระบบและจะสามารถวางเงินเดิมพันได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นพนันได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ตัวแทนรับแทงพนันได้กําหนดไว้ จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่แล้วบัญชีธนาคารที่ผู้เล่นพนันต้องโอนเงินเข้าไปนั้นมักไม่ใช้บัญชีของตัวแทนรับแทงพนันโดยตรง หรือตัวแทนรับแทงพนันมักจะว่าจ้างบุคคลอื่นให้เปิดบัญชีธนาคารหลายๆบัญชีแทน ไม่ให้การเคลื่อนไหวทางการเงินในแต่ละบัญชีดูผิดปกติ